De verkeerssituatie rondom Groencentrum de Hemeltjes is gewijzigd, maar we zijn gewoon bereikbaar. Met een kleine omweg kunt u gewoon bij ons komen. De navigatie zal ons adres gewoon vinden. U mag de borden waarop staat dat het alleen bestemmingsverkeer is negeren… uw bestemming is immers ons groencentrum. U heeft geen aantoonbaar bewijs nodig, zoals op de borden vermeld staat, als u naar ons komt.